Hydraulika

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ HADIC

  • osazení hydraulického obvodu hadicemi příslušných tlakových a teplotních parametrů
  • ochrana hadic před mechanickým poškozením a před působením vysokých teplot, které značně zkracují životnost hadice
  • při montáži počítat s tím, že se hadice změnami tlaku může poněkud smršťovat nebo prodlužovat, z toho důvodu musí být upnuta vždy volně
  • v případě příliš vysokých dynamických rázu nebo malého poloměru ohybu je nutno použít hadice vyšších tlakových parametrů
  • snížení spolehlivosti a bezpečnosti provozu hadice se projeví prolínáním hydraulické kapaliny v místě spojení hadice s koncovkou nebo místním vydutím      hadice. V těchto případech je nutno hadici vyměnit
  • doporučený způsob montáže hadic je uveden na následujících obrázcích:

 

 


Kontakt

Ing. Petr Kolář KOVO-FLEX Pod Spravedlností 702
595 01 VELKÁ BÍTEŠ
prodejna / sklad : 774 608 944

mobil: 777 608 900 ( Petr Kolář )
info@kovoflex.cz